גנרטור להשכרה

אנחנו יודעים שבחלק מהארועים אין רשת חשמל זמינה ולכן אנו מציעים לכם גנרטור להשכרה.

הגנרטור שאנו מציעים לכם הינו גנרטור מיצובישי מיוצב (כלומר, ניתן להפעיל בעזרתו מכשירים חשמליים "רגישים" כגון מחשבים ומערכות הגברה)

המתאים להפעלת המכונות שלנו.

הספקו של הגנרטור שלנו הוא 3500W רציף – כלומר, ניתן לעבוד איתו בהספק הזה למשך כל הארוע. הוא מאפשר לכם להפעיל מכונת פופקורן, מכונת סוכר וברד במהלך האירוע (לדוגמא :) )

משקלו קרוב ל 80 ק"ג וניתן להעבירו ברכב "סטיישן" ללא בעיה.

הוראות ההפעלה לגנרטור:

זהירות – הגנרטור מתחמם בעת פעולתו, יש להמנע ממגע בחלקיו למעט פנל הפיקוד כפי שיוסבר בהמשך.

  1. ודא שהגנרטור מתודלק בדלק 95 אוקטן
  2. נתק את כל הצרכנים וודא שמתג אספקת הזרם מכובה (OFF).
  3. העבר את הצ'וק (משנק) למצב התנעה
  4. משוך בידית עד להתנעה
  5. לאחר התייצבות עבודת הגנרטור, העבר אתהצ'וק למצב "סגור" – עבודה רגילה והפעל את מתג אספקת החשמל. חבר את הצרכנים.

כיבוי הגנרטור:

  1. בסיום העבודה נתק את צרכני החשמל, העבר את מתג אספקת החשמל ל OFF, המתן מספר שניות.
  2. לחץ על מתג כיבוי הגנרטור.